Branscher

Vi vågar säga att polyuretan passar alla branscher. Vi hjälper kunder med polyuretanlösningar inom vitt skilda branscher, från gruv- och betongindustri till rehabilitering, fritid, inredning och offentliga miljöer.

Det är inte bara val av material utan även utformningen av produkter och/eller detaljer som avgör funktionsduglighet, driftsäkerhet och livslängd. Även till synes enkla tillämpningar av solid eller skummad polyuretan kan – utöver val av rätt typ och hårdhet – optimeras genom rätt utformning.

Gruvnäringen är ett av våra största verksamhetsområden, och vi är specialiserade på polyuretanprodukter inom offshoreindustrin. Vi skapar även frihet i lekplatsmiljöer som kräver slitstarka material, genom att forma materialet – så att barnens lek kan fortsätta att vara fri.

Har du tokiga idéer?

Perfekt, utmana oss!

Vi kommer gärna in tidigt i processen, och bollar dina ofärdiga idéer med dig.