Kvalitet

Vi lovar det vi kan hålla och håller det vi lovar. Det ska genomsyra allt kvalitetsarbete.

På Pur Partner betraktar vi kvalitet som ett mått på vår prestation sett ur kundens synvinkel. Vårt mål är att alltid säkerställa att vi förstår kundens behov, samt överträffar kundens förväntningar på våra produkter. Vi lyssnar på våra kunder och strävar ständigt efter varaktiga förbättringar av verksamheten.

Ledningspersoner och medarbetare ska ha kännedom om kundens förväntningar samt lagar, krav och förordningar avseende de varor vi levererar.

Det är ledningens ansvar att stödja, samordna och följa upp kvalitetsarbetet. Förebyggande kvalitetsåtgärder ska prioriteras, och ledningen ansvarar för att ett ständigt och målinriktat arbeta med förbättrande kvalitetsåtgärder efterlevs i hela organisationen.

En viktig del i vårt kvalitetsarbete är att se till att det finns rätt förutsättningar genom utrustning och kompetensutveckling, ge samtliga medarbetare möjlighet att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Alla medarbetare ska ges möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete. En viktig del i detta arbete är att ledningen tydligt delegerar ansvar och befogenheter.

Om en kvalitetsbrist uppstår ska ledning tillsammans med medarbetarna förhindra att det kan ske igen. Alla medarbetare ska omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att en kvalitetsbrist åtgärdas på snabbast och bästa sätt.

Pur Partners kvalitetsarbete ska genomsyras av kundfokus, eget ansvar, förståelse, medinflytande och att omgående genomföra nödvändiga åtgärder för att sträva efter ett maximerat värde för kunden. Vi är ISO-certifierade enligt kvalitet 9001 och även miljö enligt 14001 och vi jobbar enligt Lean-filosofin.

Har du tokiga idéer?

Perfekt, utmana oss!

Vi kommer gärna in tidigt i processen, och bollar dina ofärdiga idéer med dig.