8 januari 2024

Vi hälsar Fredrik Norrman välkommen!

Vi utökar nu teamet och har nyligen tillsatt en ny tjänst inom CAD, teknisk produktion och försäljning. Vi hälsar Fredrik välkommen och vi ser fram emot att få ta del av hans erfarenhet inom robotteknik och automationsteknik. Fredrik för med sig ny kompetens in i företaget så som hans kunskap inom automatiseringar, men framförallt för han med sig ett nytt tänk. Han kommer även stötta upp inom teknisk försäljning.

8 januari 2024

Nu har vi även biobaserad lack i våra produkter

Vi har sedan tidigare biobaserade material i samtliga system, men nu adderar vi även biobaserat lack i våra produkter. Biomaterialet består bland annat av majs. Kopplat till vårt hållbarhetsarbete är detta ännu ett steg i vårt hållbarhetsarbete som vi tar på största allvar. Det bästa av allt är att materialen fortfarande håller samma höga nivå.

8 januari 2024

Vi fortsätter att växa inom våra återvunna material

Vi tar vårt uppdrag om att skapa hållbara produkter på allvar! Återvunna material är en stor del av detta åtagande. Till produkter inom flyg- och fordonsbranchen strävar vi efter så höga delar återvunnet material som möjligt. Våra senaste flygklossar består av 40 % återvunnet material, och vår nya lyftklosserie till bilar innehåller så höga andelar som 80-90 procent. Vi ser också en ökad efterfrågan och förfrågningar inom återvunnet på lego-sida när det kommer till möbeltillverkning. Ett arbetsområde vi ser mycket fram emot att utveckla tillsammans med våra kunder. Vi vågar säga att vi är unika inom återvinning, då vi även ger kunder möjligheten att lämna in sina förbrukade produkter hos oss. Detta gör att vi i slutändan blir en sluten cirkel.

20 december 2023

Nya kunder inom vårt nya produktområde Isolering

Vi är stolta över att ha tagit mark inom livsmedelsindustrin, med vår framtagning av en applikation till kylanläggningar. Detta är ett steg i en ny utveckling med ett nytt material. Materialet lämpar sig till både isolering av kyla och värme, och är användbar inom tex. värmehållningsvagnar till storkök. På grund av sin höga flytförmåga fungerar den även inom andra användningsområden så som vid tillverkning av flytkroppar och bryggor. All gjutning i materialet görs helt kundanpassat.