Our values

Våra värderingar (jag är inne på att de ska länkas till eller något på karriärsidan)

Vi tror på att framgång handlar om lagarbete. För att nå våra gemensamma mål måste vi arbeta tillsammans, respektera varandra och använda vår kunskap. Våra grundvärderingar är själen i vårt företag och beskriver vårt sätt att arbeta mot varandra och mot våra kunder.

Människors säkerhet ska alltid komma först. Det betyder helt enkelt att ingen ska komma till skada när man arbetar på Pur Partner. Tillsammans tar vi alla ansvar för varandras säkerhet.

Vi har en lösningsfokuserad ”kan-göra”-attityd. Var och en av oss är ansvarig för att driva på förbättringar. Med ett positivt och produktivt förhållningssätt tar vi personliga initiativ – vilket ger oss själva, våra medarbetare och vårt företag inflytande.

Vi tror på tillit och trygghet. Vi håller vad vi lovar, både till varandra internt och till våra kunder, partners och externa aktörer. Vi arbetar för ett hållbart samhälle och vi har en stark arbetsmoral där vi står upp för det vi tycker är rätt.

Effektivitet och hög prestanda är utmärkande för vår företagskultur. Med en tydlig organisation ser vi till att vi gör rätt saker, vid rätt tidpunkt, med rätt hastighet.

Got crazy ideas?

Perfect, challenge us!

We are happy to get involved early in the process, to brainstorm your unfinished ideas with you.