20 december 2023

Nya kunder inom vårt nya produktområde Isolering

Vi är stolta över att ha tagit mark inom livsmedelsindustrin, med vår framtagning av en applikation till kylanläggningar. Detta är ett steg i en ny utveckling med ett nytt material. Materialet lämpar sig till både isolering av kyla och värme, och är användbar inom tex. värmehållningsvagnar till storkök. På grund av sin höga flytförmåga fungerar den även inom andra användningsområden så som vid tillverkning av flytkroppar och bryggor. All gjutning i materialet görs helt kundanpassat.

Nyheter