8 januari 2024

Vi fortsätter att växa inom våra återvunna material

Vi tar vårt uppdrag om att skapa hållbara produkter på allvar! Återvunna material är en stor del av detta åtagande. Till produkter inom flyg- och fordonsbranchen strävar vi efter så höga delar återvunnet material som möjligt. Våra senaste flygklossar består av 40 % återvunnet material, och vår nya lyftklosserie till bilar innehåller så höga andelar som 80-90 procent. Vi ser också en ökad efterfrågan och förfrågningar inom återvunnet på lego-sida när det kommer till möbeltillverkning. Ett arbetsområde vi ser mycket fram emot att utveckla tillsammans med våra kunder. Vi vågar säga att vi är unika inom återvinning, då vi även ger kunder möjligheten att lämna in sina förbrukade produkter hos oss. Detta gör att vi i slutändan blir en sluten cirkel.

Nyheter